Senecká miniliga

Senecká miniliga

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2022

do 15. Februára 2022

 • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 31. Marca 2022

 • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania.

do 30. Apríla 2022

 • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).
 • Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

  IČO: 52124398
  IBAN: SK33 0900 0000 0051 8587 2579
  Obchodné meno alebo názov:  Slovenskí Športovci Spolu
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Senec Pezinská 4544/49